Cum devin traducător autorizat?

Conform legislației în vigoare, poți deveni traducător autorizat indiferent dacă ai absolvit o facultate de profil sau nu. Dacă ești pasionat de traduceri și îți dorești să faci o carieră în domeniu sau pur și simplu să obții venituri suplimentare, tot ce trebuie să faci este să susții un examen care să facă dovada cunoștințelor tale în limba străină respectivă.

Examenul pentru obținerea certificatului de traducător se susține la Ministerul Culturii în sesiunile organizate la nivel național sau în sesiuni speciale. Domeniile de specialitate, în ordine alfabetică, pentru care se organizează examen sunt:

 • artă – literatură
 • chimie – medicină-farmacie
 • electrotehnică-telecomunicații – sociologie-politologie
 • filosofie-religie – științe juridice
 • fizică – științe agricole
 • geografie – științe matematice
 • informatică – științe economice
 • istorie – tehnică

Dacă dorești să fii traducător autorizat, cu ștampilă, trebuie să susții la Ministerul Culturii examenul pentru specialitatea științe juridice, iar, după obținerea certificatului de traducător, să depui un nou dosar la Ministerul Justiției, fără a mai susține însă un alt examen.

„Potrivit legii 76/2016 privind modificarea legii 178/1997 pentru autorizarea traducătorilor, pot fi traducători autorizaţi de către Ministerul Justiţiei doar persoanele care sunt atestate de către Ministerul Culturii ca traducători pentru specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină în limba română.”

Mai jos puteți găsi pașii necesari pentru obținerea certificatului de traducător și ulterior a autorizației de traducător:

Depunerea dosarului la Ministerul Culturii

 Dosarul va trebui să conțină următoarele documente:

 1. Cerere-tip de înscriere (se descarcă de pe siteul www.examentraducator.ro), conținând și declarația privind luarea la cunoștință a Regulamentului de examen;
 2. Copie după actul de identitate;
 3. Copie legalizată după diploma de bacalaureat sau de licență, sau un act echivalent;
 4. Copie legalizată după actul de naștere;
 5. Copie după certificatul de căsătorie/decizie de divorț care atestă schimbarea numelui anterior deținut, dacă este cazul;
 6. Copie a documentului care atestă plata taxei de înscriere;

Examenul constă în traducerea în scris a unui text de aproximativ 2000 de semne tipografice sau în traducerea unor fragmente diverse de text și exerciții conținând dificultățile limbii străine solicitate. Traducerea se poate face în funcție de solicitarea candidatului fie dintr-o limbă străină în limba română, fie din limba română într-o limbă străină. Candidații pot aduce și folosi în sala de examen numai dicționare bilingve tipărite, cu caracter general sau specific domeniului de activitate ales.

Limbile pentru care se organizează examen pentru obținerea certificatului de traducător: engleză, franceză, germană, italiană, portugheză, spaniolă, rusă

Limbile pentru care se poate organiza, la cerere, examen pentru obținerea certificatului de traducător: arabă, bulgară, cehă, chineză, daneză, ebraică-ivrit, japoneză, maghiară, neogreacă, olandeză, polonă, rromani, sârbă, slovacă, slovenă, suedeză, turcă, ucraineană.

Mai multe detalii pe: http://www.culturadata.ro/examentraducator/wp-content/uploads/2015/02/Regulament-privind-organizarea-si-desfasurarea-examenului-de-traducator.pdf

Depunerea dosarului la Ministerul Justiției

 1. Cerere adresată ministrului justiţiei, datată şi semnată de către solicitant
 2. Certificat de traducător, specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină şi din limba străină în limba română – copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent să înregistreze (primească) cererea.
 3. Certificat de cazier judiciar – original (valabil 6 luni de la eliberare, potrivit art. 27 alin. (2) din Legea 290/2004).
 4. Act de identitate – fotocopie – buletin / carte de identitate / paşaport / certificat de înregistrare / carte de rezidenţă permanentă.
 5. Certificat de naştere – fotocopie şi, dacă este cazul, traducerea legalizată a acestuia în limba română.
 6. Certificat de căsătorie / orice alt document care atestă schimbarea numelui – fotocopie – (hotărâre judecătorească, act de schimbare a numelui pe cale administrativă) / traducerea legalizată a acestuia în limba română, dacă este cazul.
 7. Fişă de aptitudine (eliberată de medicul specializat în medicina muncii) – original.
 8. Chitanţă din care rezultă plata taxei judiciare de timbru – 300 lei (RON) pentru fiecare limbă străină pentru care se solicită autorizarea – original.
 9. Dovada cunoaşterii limbii române – copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent să înregistreze (primească) cererea / copie legalizată – numai pentru cetăţeanul statului membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, altul decât cetăţeanul român.

Mai multe detalii pe: http://www.just.ro/wp-content/uploads/2015/09/I-PROCEDURA-AUTORIZARII-INTERPRETILOR-SI-TRADUCATORILOR_3.pdf

Mult succes!

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *