Toate informațiile transmise către site-ul www.nikostraduceri.ro (denumit în continuare “nikostraduceri.ro”), proprietate a SC Nikos Trade Intermed SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, telefon 0744.135.788, e-mail: office@nikostraduceri.ro, cod unic de înregistrare nr. 31590556 şi număr de ordine în Registrul Comerţului București J40/5724/29.04.2013, vor fi protejate în conformitate cu legile aplicabile de protecție a datelor.

Confidențialitatea materialelor traduse de către nikostraduceri.ro reprezintă categoric una dintre principalele noastre preocupări. Foarte multe materiale primite spre traducere conțin o serie de date cu caracter personal sau profesional, confidențiale sau nu, însă, indiferent de natura lor, nikostraduceri.ro garantează că toate informațiile primite vor fi tratate cu caracter strict confidențial. În cazul în care clientul dorește, se pot încheia contracte separate de confidențialitate chiar și cu traducătorul/traducătorii care se va/vor ocupa direct de traducerea respectivă.

Toate documentele primite prin intermediul website-ului, pe adresa de e-mail sau la sediul afișat pe website sunt stocate într-un mediu sigur din punct de vedere al siguranței și protecției datelor. Nu va fi permis accesul niciunei alte persoane la informații. Transmiterea informațiilor către o terță parte (persoană fizică, persoană juridică, instituție de stat etc) este exclusă, excepție făcând doar cazurile cerute de lege, în baza unui mandat oficial.

Datele cu caracter personal (nume și prenume, CNP, adrese, conținut mesaje etc) vor fi protejate conform legii. Toate informațiile aflate în documentele primite spre traducere se vor bucura de același statut de confidențialitate.

Toți colaboratorii nikostraduceri.ro, care ar putea avea acces la unele date cu caracter personal, sunt obligați prin lege să respecte confidențialitatea informațiilor.

Centrul de Traduceri și Interpretariere Nikos își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului act, însă se obligă să își informeze clienții de eventuale modificări ale prevederilor politicii de confidențialitate.